GAME OF LIFE – here comes electropop!

Game of Life

Idea, music, lyrics, vocal- Tatyana Kanevskaya
Arrangement: Dmitry Shtatnov, Tatyana Kanevskaya
Mixing: Dmitry Shtatnov
Mastered by: Fergal Davis
Production: Tatiana Kanevskaya, Dmitry Shtatnov, Elena Kanevskaya
Camera: Denis Koturga
Video effects: Dmitry Shtatnov, Tatiana Kanevskaya
Figures of the game “Life”: Kostya Shtatnov, Zhenya Kanevsky, patterns in the public domain
Choreography: Impulse dance school, Mytishchi
Starring: Tatiana, Elena, Dmitry, Sergey
Video editing: Tatiana Kanevskaya

Have fun!